เมนูหลัก
 

หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามกลุ่ม
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับเขต
สรุปตัวแทนแยกตามโรงเรียน
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 
 
เกณฑ์การแข่งขัน
 

ปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 
 
ตารางการแข่งขัน
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 
 
สรุปการแข่งขันรายวัน
 
6 ตุลาคม 2558
รายการทั้งหมด
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ระบบได้ทำการโอนข้อมูลเข้าระบบเขตเรียบร้อยแล้ว
ให้โรงเรียนเข้าระบบของระบบเขตตางลิ้งค์ข้างล่างนี้
http://esan65.sillapa.net/sp-ssk4

เพื่อเข้าไปแก้ไขการเปลี่ยนตัวชื่อครู-นักเรียน
หากกิจกรรมใดตกหล่นหรือมีปัญหาให้แจ้งได้ที่เฟส http://www.facebook.com/phuttawat26
โทร 0804692136 phuttawat@gmail.com
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558

 
 

   ขณะนี้ได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรแล้ว 

 พิมพ์เกียรติบัตรครู-นักเรียน

 พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

 พิมพ์เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

 
 
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน

ขณะนี้ระบบได้เปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  เกียรติบัตรสำหรับคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เข้าระบบโรงเรียนพิมพ์ได้ทุกกิจกรรม

8 ต.ค. 2558   11:56:56
 
 
การพิมพ์เกียรติบัตร

การพิมพ์เกียรติบัตรทุกรายการยังไม่ปิดให้พิมพ์ เนื่อจากรอการแก้ไขข้อมูล  เปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้

7 ต.ค. 2558   12:03:25
 
 
เปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนต้ว

ขณะนี้ระบบได้มีการให้แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุมแล้ว ขอความกรุณาให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบแก้ไขเพื่อความถูกต้อง    

7 ต.ค. 2558   12:01:49
 
 
การตรวจสอบผลการแข่งขัน

เรียนคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทุกกิจกรรม ขอความกรุณาตรวจสอบผลการแข่งขัน  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนักเรียนได้ทันในวันแข่งขัน  เพื่อความถูกต้องขอความกรุณาตรวจเช็ค  ระบบจะเปิดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันนี้  (๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘) และจะโอนผลการแข่งขันทุกกิจกรรมไปยัง สพป. ในวันที่  ๘  ตุลาคม

7 ต.ค. 2558   06:54:31
 
 
การเปลี่ยนตัวนักเรียน

เนื่องจากทางฝ่ายกองเลขาฯ  ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หากคุณครูต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขันฯ ขอความกรุณาแจ้งที่กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  แต่ละรายการ   เพื่อความถูกต้องของเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

4 ต.ค. 2558   16:51:47
 
 
ขอเชิญประชุม

วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน  ร่วมประชุมที่โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  เวลา ๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

4 ต.ค. 2558   16:47:12
 
 
การสมัครคณะกรรมการแข่งขัน

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกรรมการ  ที่ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมที่จะให้เกียรติตัดสินกิจกรรมนักเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คณะทำงานได้กรอกรายชื่อสมัครให้คณะกรรมการทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รบกวนแต่ละโรงเรียนแค่ตรวจสอบรายชื่อก็พอนะคะ  รายชื่อในระบบกับคำสั่งที่ออกไปจะได้ตรงกัน

23 ก.ย. 2558   14:48:30
 
 
 
 
สรุปรับสมัครการแข่งขัน ระดับกลุ่มเบญจลักษ์
ที่ กลุ่มกิจกรรม กิจกรรม สมัคร ครู นักเรียน
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์
5
5
47
94
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5
5
95
107
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
0
0
0
0
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
15
15
139
157
7 ศิลปะ-ดนตรี
49
17
76
76
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์
10
7
21
54
9 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5
5
53
95
11 คอมพิวเตอร์
12
10
66
67
12 หุ่นยนต์
4
2
4
6
13 การงานอาชีพ
18
14
72
111
14 ปฐมวัย
2
2
86
129
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
2
1
6
9
16 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
0
0
0
0
17 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3
1
12
12
18 เรียนร่วม - ศิลปะ
21
7
16
16
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15
6
38
50
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
10
4
5
5
รวม
176
101
736
988
 
เข้าระบบจัดการ
 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบศูนย์จัดการแข่งขัน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
 
 
พิมพ์เอกสารสรุปรายงานการแข่ง
 
พิมพ์ผลรวมทั้งหมด
พิมพ์ผู้ลงทะเบียนแข่งขัน
พิมพ์ผลการแข่งขันตามกิจกรรม
พิมพ์ผลการแข่งขันตามหมวดหมู่
พิมพ์ตัวแทนชระเลิศของการแข่งขัน
พิมพ์ผลแยกตามโรงเรียน
 
การนำเสนอผลแข่งขัน
 
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ - วิ่ง
สรุปเหรียญแยกเป็นช่วงชั้น
นำโค้ดไปใช้งาน
 
 
สถิติการลงทะเบียน
 
25
จำนวนทีม
466
จำนวนนักเรียน
988
จำนวนครูผู้ฝึกสอน
736
จำนวนกรรมการ
397
ครู+นักเรียน
1,724
ครู+นักเรียน+กรรมการ
2,121
ประกาศผลแล้ว
จำนวน 101/176 (57.39%)
 
 
เว็บไซต์แข่งขันกลุ่มอื่นๆ
 
ระบบแข่งขันระดับเขต
กลุ่มโรงเรียนมออีแดง
กลุ่มโรงเรียนเมืองกันทร์
กลุ่มโรงเรียนพนมดงรัก
กลุ่มโรงเรียนตำหนักไทร
กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
กลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์
กลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
กลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)
 
 
คู่มือการใช้งานระบบ
 

 
 
แจ้งปัญหาการใช้งานที่นี่
 


 
 
สถิติการเข้าชม
 
ผู้เข้าชมวันนี้
ip
ผู้เข้าชมเดือนนี้
224 ip
ผู้เข้าชมปีนี้
1729 ip
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4241 ip
OS: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Browser :
Version : ?
เริ่มนับ 7 กันยายน 2558
ip คือ 54.234.228.78

 
 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.