หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1) 0006 12 28 61 28
2 โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย 0027 4 15 16 8
3 โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง 0035 7 1 16 12
4 โรงเรียนบ้านคำกลาง 0036 8 0 20 13
5 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 0037 21 24 45 35
6 โรงเรียนบ้านดอนเขียว 0061 15 18 29 24
7 โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0068 13 17 23 15
8 โรงเรียนบ้านท่าคล้อ 0085 16 22 32 24
9 โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น 0104 17 4 34 26
10 โรงเรียนบ้านโนนสำโรง 0114 7 1 14 9
11 โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง 0118 14 14 28 22
12 โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน 0127 9 0 16 13
13 โรงเรียนบ้านเพ็ก 0133 16 15 39 31
14 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 0155 22 26 42 35
15 โรงเรียนบ้านหนองคับคา 0171 25 3 48 38
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 0173 51 29 91 71
17 โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ 0177 26 19 47 37
18 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 0180 13 17 29 21
19 โรงเรียนบ้านหนองบักโทน 0181 23 6 48 38
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 0184 29 31 62 50
21 โรงเรียนบ้านหนองยาว 0189 28 21 61 43
22 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0194 34 34 70 52
23 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 0199 21 13 37 30
24 โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร 0217 8 20 17 14
25 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ 0218 28 19 61 46
รวม 466 397 988 736  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.