หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID กิจกรรม บัตรรวม
1. 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
2. 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
3. 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
4. 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
5. 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
6. 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
7. 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
8. 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
9. 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
10. 0404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.