หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
6 คน / ครู 3 คน
6
2. 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
6 คน / ครู 3 คน
1
3. 0102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
11
4. 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
8 คน / ครู 3 คน
1
5. 0103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
4

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.