หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
นางประยงค์ สายะมิต
-
0868700437
2 โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนบ้านแดง (รัฐราษฎร์พัฒนา)
นางสาววารุณี ไชยขันตรี
-
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
นายประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
-
4 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
นายวัชระ กรมพะไมย
-

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.