หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ถนนหน้าโรงอาหาร ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สนามฟุตบอล ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
3
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ห้องสมุด ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
4
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ สนามฟุตบอล ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ห้องสมุด ชั้น  
6 ตุลาคม 2558
08.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.