หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ห้องว่าง 1
6 ตุลาคม 2558
08.30
2
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 2   ห้องวิทยาศาสตร์
6 ตุลาคม 2558
08.30
3
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 2   ห้อง ป. 2
6 ตุลาคม 2558
08.30
4
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 2   ห้อง ป. 2
6 ตุลาคม 2558
08.30
5
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 1   ติดบันได
6 ตุลาคม 2558
08.30
6
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 1   ติดบันได
6 ตุลาคม 2558
13.30
7
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 2   ห้องวิทยาศาสตร์
6 ตุลาคม 2558
08.30
8
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ห้องว่าง 2
6 ตุลาคม 2558
08.30
9
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น   ป.2
6 ตุลาคม 2558
08.30
10
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารสำนักงานเก่า ชั้น 1   ห้องธนาคาร
6 ตุลาคม 2558
08.30
11
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ป.4
6 ตุลาคม 2558
08.30
12
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ป.3
6 ตุลาคม 2558
08.30
13
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ป.3
6 ตุลาคม 2558
08.30
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ห้องว่าง 1
6 ตุลาคม 2558
08.30
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ อาคารเรียนตึก 3 ชั้น ชั้น 3   ห้องว่าง 2
6 ตุลาคม 2558
08.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สมาภรณ์ ชนิดพันธฺ์ โทร 0897204916 อีเมล์ samachnid@gmail.com
ประยงค์ สายะสมิต โทร 0868700437 noy0868700437@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.