การสมัครคณะกรรมการแข่งขัน

เพื่อลดความซ้ำซ้อนของกรรมการ  ที่ประชุมครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ได้ร่วมกันพิจารณาคณะกรรมที่จะให้เกียรติตัดสินกิจกรรมนักเรียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมอบหมายให้คณะทำงานได้กรอกรายชื่อสมัครให้คณะกรรมการทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รบกวนแต่ละโรงเรียนแค่ตรวจสอบรายชื่อก็พอนะคะ  รายชื่อในระบบกับคำสั่งที่ออกไปจะได้ตรงกัน

23 ก.ย. 2558   14:48:30