ขอเชิญประชุม

วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมกลุ่มโรงเรียนเบญจลักษ์ เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน  ร่วมประชุมที่โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์  เวลา ๙.๐๐  น. เป็นต้นไป

4 ต.ค. 2558   16:47:12