การเปลี่ยนตัวนักเรียน

เนื่องจากทางฝ่ายกองเลขาฯ  ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  หากคุณครูต้องการเปลี่ยนแปลงตัวนักเรียนทีเข้าร่วมแข่งขันฯ ขอความกรุณาแจ้งที่กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  แต่ละรายการ   เพื่อความถูกต้องของเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน

4 ต.ค. 2558   16:51:47