การตรวจสอบผลการแข่งขัน

เรียนคุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทุกกิจกรรม ขอความกรุณาตรวจสอบผลการแข่งขัน  ชื่อนักเรียน  ครูผู้ฝึกสอน  เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก  ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อนักเรียนได้ทันในวันแข่งขัน  เพื่อความถูกต้องขอความกรุณาตรวจเช็ค  ระบบจะเปิดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อในวันนี้  (๗  ตุลาคม  ๒๕๕๘) และจะโอนผลการแข่งขันทุกกิจกรรมไปยัง สพป. ในวันที่  ๘  ตุลาคม

7 ต.ค. 2558   06:54:31