เปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนต้ว

ขณะนี้ระบบได้มีการให้แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ควบคุมแล้ว ขอความกรุณาให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบแก้ไขเพื่อความถูกต้อง    

7 ต.ค. 2558   12:01:49