การพิมพ์เกียรติบัตร

การพิมพ์เกียรติบัตรทุกรายการยังไม่ปิดให้พิมพ์ เนื่อจากรอการแก้ไขข้อมูล  เปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอนให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรได้

7 ต.ค. 2558   12:03:25